Približno dvajset let poslušamo, beremo ali gledamo razne ekonomiste in predvsem politike, ki poskušajo zaman vzpostaviti sistem odgovornosti in kakovostnega vodenja državnih podjetij. Zdi se, da iščejo rešitev, kot slepa kura zrno.

Rešitev pa je ves čas pred nosom, le poguma in predanosti ni dovolj, da bi jo kdo hotel videti.

Glavni problem je v tem, da vodstva podjetij predvsem pazijo, da ne izgubijo svojega položaja.

Na drugi strani državljani sicer kdaj pa kdaj malo potarnamo, v delovanje naših (torej državnih) podjetij pa se ne spuščamo kaj preveč, saj tudi večina državljanov gleda na to, kot da ni njihovo.

Vodenje gospodarskih družb v lasti (ali z bistvenim deležem) države pa zahteva ljudi, ki bodo imeli dovolj znanja in poguma, da se bo v državnih podjetjih začelo premikati, ne pa, da služijo kot odlagališče odvečnih političnih kadrov.

Glede na to, da nisem eden tistih, ki bi tarnali, brez, da bi podali rešitev, jo v tem trenutku ponujam:

  1. Dobiček podjetij naj se razdeli na 3 dele in sicer

- 45% se nameni v razvoj podjetja - 45% se razdeli med državljane vsako leto ob obračunu dohodnine - 10% se nameni za nagrado zaposlenim in predvsem uprave 2. V odvisnosti od velikosti podjetja se določi razdelitev med upravo in zaposlenimi. Dovoliti pa moramo, da so nagrade takšni upravi, ki bi ustvarila dobiček tudi temu primerno visoke. 3. Skupščino družbe tvorijo vsi polnoletni državljani, ki lahko navodila, kako glasovati v njihovem imenu sporočijo Ministrstvu za finance na v naprej določen način. Glasove tistih, ki te možnosti ne bi izkoristili zastopa Vlada RS, ki mora predstaviti svojo odločitev o glasovanju preden začne teči čas v katerem lahko državljani glasujejo.

In kaj dosežemo?

  1. Upravi bo v vitalnem interesu poslovanje z dobičkom, saj bo to tudi njihova nagrada/plača.
  2. Zaposleni bodo gledali na podjetje, kot na svoje, saj bodo deležni pri dobičku kar dvakrat, kot zaposleni in kot državljani (od skupnega dobička vseh državnih podjetij).
  3. Vlada RS (ministrstvo za finance) bo dodobra premislilo o svojih predlogih, saj bi v primeru nerazumnih odločitev državljani imeli možnost izraziti svoj glas v nasprotju z vladnim predlogom.
  4. Državljani bomo bistveno bolj pozorno spremljali delovanje teh podjetij, saj bomo v primeru dobrega poslovanja tudi primerno nagrajeni.

In to je formula, dame in gospodje, za uspešni preboj po 20 letih samostojnosti. Če tega ne bomo naredili, bomo v nedogled dokapitalizirali državna podjetja z našim denarjem, dokler jih ne bo nek tajkun kupil za drobiž.

Igor JURIŠIČ, predsednik SMS-Zeleni – LO Ruše.

  • Share/Bookmark